3 priežastys, kodėl klientų aptarnavimą verta patikėti skambučių centrui

3 priežastys, kodėl klientų aptarnavimą verta patikėti skambučių centrui

Augantiems verslams atsiranda būtinybė susikurti jau esamų klientų duomenų bazę bei poreikis ieškoti naujų. Tačiau šioms procedūroms būtina skirti papildomus laiko sąnaudų resursus. Tai reiškia, kad reikia samdyti naujus darbuotojus ir juos apmokyti. Arba galima sudaryti bendradarbiavimo sutartį su skambučių centru. Jei abejojate dėl tokios sąjungos efektyvumo, išskirsime 3 priežastis, kodėl verta skambučių centrams patikėti įmonės klientų aptarnavimą.

Skambučių srautų valdymas

 Skambučių srautų numatyti praktiškai neįmanoma. Jie gali arba padidėti, arba sumažėti. Tad norint juos efektyviai kontroliuoti, būtinas nuolatinis stebėjimas. Šią funkciją atlieka skambučių centro operatoriai. Skirtingai nei jūsų įmonės darbuotojai, kurie turi ir kitas tiesiogines pareigas, skambučių centro operatorių pareiga valdyti tiek gaunamų, tiek „išeinančių“ skambučių srautus. Tokiu būdu jūsų įmonė galės veikti nepertraukiamai, o darbuotojai nebus blaškomi papildomomis funkcijomis ir atsakomybėmis. Patenkinti liks ir klientai, kurių problemos bus išspręstos greitai, efektyviai ir profesionaliai.

Duomenų rinkimas ir analizė

 Skambučių centrai supranta ne tik tai, kad į skambučius būtina atsiliepti, jie supranta ir informacijos rinkimo bei analizavimo naudą ir svarbą. Tai daroma siekiant pagerinti jūsų įmonės klientų aptarnavimo procesus. Įprastai skambučių centrai turi sukaupę patirtį daugelio klientų aptarnavime ir daugelio rinkodaros bei reklaminių kampanijų duomenis. Technologijos, į kurias investuoja užsakovai ir kurių išlaidos paskirstomos keliems klientams, apima analizės platformas, padedančias gauti naudingų įžvalgų iš daugybės neapdorotų duomenų.

Kokybės stebėjimas ir kontrolė

Skambučių centro teikiamų paslaugų lygis reikalauja, kad visi klientų skambučiai bei per kitus kanalus (pvz., el. paštą ir internetinius pokalbius) gaunamos žinutės, būtų tvarkomi profesionaliai. Trumpas atsakymo laikas ir efektyvus užklausos išsprendimas – tai svarbiausi prioritetai ir skambučių centro kokybės matai. Šiam tikslui, skambučių centrai turi stebėjimo įrankius ir veiklos vertinimo bei tobulinimo planus, kad užtikrintų kokybišką klientų aptarnavimo vykdymą. Tačiau įmonės vidaus skambučių centrai gali neturėti išteklių ar kompetencijos struktūriniam ir nuolatiniam kokybės stebėjimui bei veiklos tobulinimo planams.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin